Voor het seizoen 2020 - 2021 zijn onderstaande werkdagen gepland:

2020 2021

23 november

7 december

21 december

In 2020 zijn alle werkdagen afgelast wegens corona beperkingen
Mogelijk in 2021 elke week om in te halen?

2 januari

16 januari

30 janruari

13 februari

27 februari

12 maart

Zoals altijd beginnen we rond 9.00 uur en stoppen we rond 12.00 uur.
Voor koffie en koek wordt gezorgd.

Als de weerstomstandigheden het nodig maken kan van deze data worden afgeweken.
Dit zal dan voor 8:00 uur op de voorpagina van deze site worden vermeld.