Geschiedenis

Het zal rond 1978 geweest zijn, dat er in de Kampioen door de ANWB een oproep werd gedaan voor vrijwilligers om wilgen te knotten. Voor Ab van der Veer aanleiding zich aan te melden. De eerste kennismaking met het knotten was in Winkel, een projekt met geweldig dikke, oude wilgen. Het groepje vrijwilligers werd bij elkaar gehouden door een “mentor”van de ANWB, t.w. Wouter Goedkoop. Deze was de kontaktpersoon en zorgde voor het materiaal. Staatsbosbeheer  wees de lokaties aan. En dan was er nog mevrouw Goedkoop, die deelde Engelse drop uit. Een aantal jaren later heeft zich een tweede “mentor”bij de groep gevoegd, n.l. Herman Muller.
In het begin waren de locaties zeer divers van aard, wilgen op een boerenerf, o.a. bij boer Bibo in Oosthuizen met de koeien op zolder. Bij kruispunten van wegen struweel verwijderen en bomen fatsoeneren.
Rond 1980 meldt Nic Hoogland zich en ook Herman en Marga Mulder gaan aan de slag. Een projekt met zeer dikke bomen, ergens boven Alkmaar. Sommige moesten compleet omgezaagd worden met een trekzaag en dat met sneeuw tot kniehoogte.

Na 1982 hield de groep zich een aantal jaren bezig met het omzagen van iepen, die door iepziekte waren aangetast.Dit gebeurde vooral bij boerderijen. Staatsbosbeheer had vooraf  de zieke bomen gemerkt. Het aardige was het koffiedrinken in de schuur tussen de koeien met soms na afloop soep van de boerin.
De eerst bekende presentielijst dateert van het seizoen 1982/1983. Hierop de komen de volgende bekende namen voor: Jan Wempe, Jos Scalé, Rens Beck, Nic Hoogland, Ab van der Veer en Herman en Marga Mulder.
Een aantal jaren waren de lokaties erg zuidelijk, n.l in de omgeving van Diemen. Dit was in de jaren ’87 en’88.De bomen waren er in 8 jaar niet geknot, enorme bomen met grote pruiken.
In die tijd heette de groep al Zeevang.Dit blijkt uit de nog steeds aanwezige correspondentie m.b.t. de onkosten en vergoedingen voor koffie, postzegels en gereedschap. De VNLB, die inmiddels de organisatie van de ANWB had overgenomen, wilde een kascommissie instellen., het is er nooit van gekomen.  Pietluttigheid ten top.Elk jaar controleerde de VNLB wel de aanwezige gereedschappen, er werd streng op toegezien of er geen zaagje ontbrak. Rens Beck beheerde vanaf die tijd de gereedschappen en verzorgde veelal de koffie.
Een aatal jaren hiervoor melden zich weer een aantel “knotsters”, n.l. Fien en Ine en ook Barbara. Uit die tijd is ook nog vermeldenswaard het omzagen van één meter dikke wilgen bij Klaas van Edam in Etersheim met na afloop soep in het kleine dijkhuisje.

Tussen 1987 en 1989 is er een groot gebrek aan werk. De locaties in Waterland waren nog niet in beeld. Gelukkig was het aantal knotters ook klein, in ’89 slechts 9, een jaar later 11.
In 1991 start Jos besprekingen met de gemeente Purmerend over nieuwe projekten. En dan komt Waterland in beeld. In dat seizoen voor de eerste maal de Hofweg bij Ilpendam en nog ’n klusje bij Broek in Waterland.
Seizoen1992/1993, De eerste bijdrage van het Waterschap:Fl. 300.- Een van de eerste leden en mentor, Herman Muller vindt, dat hij te oud wordt voor het vak en raakt ook nog eens geblesseerd met “sporten”. Het juiste moment voor Jos om de organisatie over te nemen.
In dit seizoen de eerst maal geknot langs de Westerdraay in Purmerend. 63 wilgen.

Seizoen 19993/1994 de eerste keer aan de slag aan de Klemweg bij Middelie, 120 stuks. Bij een boer in Ransdorp 36 iepen gezaagd en bij Warder 22 wilgen.
En in Maart zowaar het eerste etentje en wel in “The Blue Lotus”in Purmerend.

1994/1995  Herman Mulder neemt het beheer en vervoer van het materiaal over van Rens Beck .4 Maart feestelijke prijsuitreiking aan onze groep van Fl. 2500.-,  beschikbaar gesteld door de provincie en uitgereikt door een “hoge”gedeputeerde.
Dit seizoen geknot aan de Klemweg , Landsmeer, Ilpendam. Verder een aantal half in het water staande bomen in Hobrede.Ook twee nieuwe knotters, Wilma Hof en Lourens Slisser, de moppentapper

1995/1996  Naam van onze “werkgever” verandert in Landschapsbeheer Noord Holland. Geknot in Purmerend, Hobrede en Kwadijk. Fien en Ine nemen afscheid. 19 april etentje in ”De Beemsterpolder”

1996/1997  Veiligheidsvesten worden verplicht. Locaties: Warder en Middelie. Gruwelijk koud.

1997/1998  Gehele seizoen geknot aan de Klemweg. Aad Enthoven meldt zich aan.
Etentje in Monnickendam.

1998/1999  Purmerend is weer aan de beurt. Verder geknot in Hobrede. Nieuw lid: Jelle de Schaaf

1999/2000  Warder, Katwoude en Schardam. Gebrek aan leden. Enkele malen maar 6 knotters

2000/2001  Ilpendam 61 stuks en 9 in Warder. 3 maal met 7 man!!. Maar wel nieuwe knotter:Bertus Steensma.

2001/2002  Purmerend en klus in Noord Beemster. Koffie tussen de schapen.Binnenkomst van Yvonne Swart.

2002/2003  Ledental op sterkte: 16. Hier volgen ze:Rens Beck, Rini van Brakel , T Breebaart , A. Enthoven, Wilma Hof, N. Hoogland, J. de Jong, D Koeman, Herman, Jos Scaé, J. de Schaaf, P. Schrama, B. Steensma, Y. Swart, A. van der Veer, J. Wempe, S. Perridon. Hiervan een tweetal papieren leden en een aantal “zo nu en dan

2003/2004  Slecht seizoen, 4 maal afgelast. Ilpendam en Middelie (gedeeltelijk).

2004/2005  Purmerend en Noord Beemster. Nieuw lid : Wim Munters

2005/2006  Warder en Katwoude. Er melden zich 4 nieuwe knotters aan: Frans Haubrich, Wim Niekus, Henk Borst en Aad Luiten

2006/2007  Ilpendam, 89 stuks en Middelie 69

2007/2008  Purmerend, Katwoude en Noord Beemster, totaal 177 wilgen.

2008/2009 Jos viert 17 december zijn tachtigste verjaardag. Op de Seevanckweg wordt hij hartelijk toegezongen. De wilde kippen kraaiden enthousiast mee. .Verder een groot aantal wilgen geknot langs de weg naar Etersheim. Leo meldt zich aan. Etentje bij de molen van Etersheim, onbeperkt stampot eten. Dit najaar zijn we present op internet. Jelle heeft ’n site gemaakt met leuke informatie en compleet met buienradar.

2009/2010 Jos draagt na vele jaren van besturen, regelen en schrijfwerk het stokje over aan Jelle en Bertus. Geknot aan de Hofweg en in Middelie aan de Klemweg