Voor het seizoen 2022 - 2023 zijn onderstaande werkdagen gepland:

2022 2023

19 november

3 december

17 december

 

7 januari

21 januari

28 janruari

11 februari

25 februari

11 maart

18 of 25 maart (evt)

Zoals altijd beginnen we rond 9.00 uur en stoppen we rond 12.00 uur.
Voor koffie en koek wordt gezorgd.

Als de weerstomstandigheden het nodig maken kan van deze data worden afgeweken.
Dit zal dan voor 8:00 uur op de voorpagina van deze site worden vermeld.